Medische verklaringen

Volgens besluit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is het de behandelend arts als regel niet toegestaan schriftelijke of mondelinge verklaringen af te geven omtrent gezondheid ziekte, invaliditeit of rbeidsongeschiktheid van zijn eigen patiënten. Ook verklaringen over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt kunnen niet
worden verstrekt.

Aan betrokken instantie kunt u zelf een schriftelijke of mondelinge verklaring geven. Indien uw instelling hiermee geen genoegen neemt, dient hij hiervoor zelf een keurend/controlerend arts aan te wijzen, bijv. een Arbo arts/ arts elders.

Wel zijn wij als behandelend huisarts altijd bereid om deze keurend/controlerend arts de aanwezige medische informatie te verstrekken. Uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming!

Op de website www.verwijswijzerede.nl vindt u handige informatie over medische verklaringen die u nodig heeft voor het aanvragen van hulpmiddelen/ aanpassingen.

Contact

Praktijk dhr. Philipsen
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Telefoon: 0318-690082
Spoednummer: 0318 635657

Receptenlijn: 0318 641682
Fax: 0318 641694

Routebeschrijving   

Mededeling


Griepvaccinatie 2018/2019

Binnenkort ontvangt u, indien u daar een indicatie voor heeft, een oproep voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

Dit jaar vind het inentingsspreekuur plaats op dinsdag 9 oktober van 17.30 uur t/m 18.30 uur.

Denkt u er aan kleding met korte mouw te dragen?