Medische verklaringen

Volgens besluit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is het de behandelend arts als regel niet toegestaan schriftelijke of mondelinge verklaringen af te geven omtrent gezondheid ziekte, invaliditeit of rbeidsongeschiktheid van zijn eigen patiënten. Ook verklaringen over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt kunnen niet
worden verstrekt.

Aan betrokken instantie kunt u zelf een schriftelijke of mondelinge verklaring geven. Indien uw instelling hiermee geen genoegen neemt, dient hij hiervoor zelf een keurend/controlerend arts aan te wijzen, bijv. een Arbo arts/ arts elders.

Wel zijn wij als behandelend huisarts altijd bereid om deze keurend/controlerend arts de aanwezige medische informatie te verstrekken. Uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming!

Op de website www.verwijswijzerede.nl vindt u handige informatie over medische verklaringen die u nodig heeft voor het aanvragen van hulpmiddelen/ aanpassingen.

Contact

Medisch Centrum Maandereng
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Huisartspraktijk Haan:
0318-636370

Huisartspraktijk Philipsen:
0318-690082

Spoednummer: 0318 635657
Receptenlijn: 0318 641682
Fax: 0318 641694

Routebeschrijving   
www.huisartsenmcm.praktijkinfo.nl