Afspraak maken

Openingstijden
De praktijk van dhr. Philipsen is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. De balie is iedere werkdag geopend van 8.00 - 12.30 en van 13.00 - 17.00 uur.
Van 12.30 - 13.00 is er lunchpauze en incidenteel is er team overleg; de praktijk is dan alleen bereikbaar voor spoedgevallen: tel. 0318-635657.
Op donderdagmiddag is de praktijk gesloten. In geval van spoed is de volgende waarneemregeling getroffen:
- Patiënten met achternaam A t/m K kunnen contact opnemen met huisartspraktijk Cihanbeyli, telefoon 0318-636369
- Patiënten met achternaam L t/m Z kunnen contact opnemen met huisartspraktijk Haan, telefoon 0318-636370

Spreekuren huisartsen
Iedere werkdag is er spreekuur, uitsluitend op afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 11.30 uur.
Voor eenvoudige vragen en voor het informeren naar uitslagen van onderzoeken kunt u ook bij de assistente terecht. Zij zorgt er eventueel voor dat dhr. Philipsen u terugbelt.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de aard van uw klachten. Dat is nodig om een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie en de snelheid waarmee u gezien moet worden. De assistente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan u ook thuis bezocht worden. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de dhr. Philipsen, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Terugbelspreekuur
Hoe werkt het terugbelspreekuur? U belt het nummer van de praktijk, tussen 8.30 en 11.30 uur. De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Mocht dat niet het geval zijn dan noteert de assistente dat. Dhr. Philipsen of een andere medewerker belt u dan op een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen
Voor uitslagen geldt hetzelfde als voor het terugbelspreekuur.
Belt u 's middags dan belt de dokter u de volgende dag, tussen de middag terug.

Spreekuur assistentes
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. U kunt bij de assistente verder terecht voor onderstaande verrichtignen, maak hiervoor telefonische een afspraak tussen 8.00 en 11.30 uur of kom naar de balie (zie openingstijden balie):

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk     
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Wrattenspreekuur
Wratten kunnen behandeld worden met vloeibare stikstof. Omdat deze stikstof beperkt houdbaar is wordt het wrattenspreekuur 1x per vier weken gehouden op woensdagen van 14.00-15.00 uur. 

Contact

Praktijk dhr. Philipsen
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Telefoon: 0318-690082
Spoednummer: 0318 635657

Receptenlijn: 0318 641682
Fax: 0318 641694

Routebeschrijving   

Mededeling


Griepvaccinatie 2018/2019

Binnenkort ontvangt u, indien u daar een indicatie voor heeft, een oproep voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

Dit jaar vind het inentingsspreekuur plaats op dinsdag 9 oktober van 17.30 uur t/m 18.30 uur.

Denkt u er aan kleding met korte mouw te dragen?