Afspraak maken

Openingstijden
De praktijken van huisarts Philipsen en huisarts Haan zijn iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. De balie is iedere werkdag geopend van 8.00 - 12.30 en van 13.00 - 17.00 uur.
Van 12.30 - 13.00 is er lunchpauze en incidenteel is er team overleg; de praktijk is dan alleen bereikbaar voor spoedgevallen: tel. 0318-635657.
Iedere dinsdagmiddag is de praktijk van huisarts Haan gesloten; huisarts Philipsen of huisarts Cihanbeyli neemt dan waar voor spoedgevallen: tel. 0318-635657.
Op donderdagmiddag is de praktijk van huisarts Philipsen gesloten en nemen huisarts of huisarts Cihanbeyli waar voor spoedgevallen: tel. 0318-635657.

Spreekuren huisartsen
Iedere werkdag is er spreekuur, uitsluitend op afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 11.30 uur.
Voor eenvoudige vragen en voor het informeren naar uitslagen van onderzoeken kunt u ook bij de assistente terecht. Zij zorgt er eventueel voor dat de dokter u terugbelt.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de aard van uw klachten. Dat is nodig om een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie en de snelheid waarmee u gezien moet worden. De assistente gaat (net als de huisarts) vertrouwelijk om met uw informatie.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Terugbelspreekuur
Hoe werkt het terugbelspreekuur? U belt het nummer van uw eigen huisarts, tussen 8.30 en 11.30 uur. De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Mocht dat niet het geval zijn of wilt u de dokter graag zelf spreken dan noteert de assistente dat. De dokter belt u dan op een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen
Voor uitslagen geldt hetzelfde als voor het terugbelspreekuur.
Belt u 's middags dan belt de dokter u de volgende dag, tussen de middag terug.

Spreekuur assistentes
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. U kunt bij de assistente verder terecht voor onderstaande verrichtignen, maak hiervoor telefonische een afspraak tussen 8.00 en 11.30 uur of kom naar de balie (zie openingstijden balie):

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk     
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Wrattenspreekuur
Wratten kunnen behandeld worden met vloeibare stikstof. Omdat deze stikstof beperkt houdbaar is wordt het wrattenspreekuur 1x per vier weken gehouden op woensdagen van 14.00-15.00 uur. 

Contact

Medisch Centrum Maandereng
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Huisartspraktijk Haan:
0318-636370

Huisartspraktijk Philipsen:
0318-690082

Spoednummer: 0318 635657
Receptenlijn: 0318 641682
Fax: 0318 641694

Routebeschrijving   
www.huisartsenmcm.praktijkinfo.nl